Pomoc žiadaná

Všetci členovia, ktorým by sa zišla pomoc zo svojho okolia. NIE JE myslené pre núdzové prípady.
Používatelia s korunou sú správcami skupiny (nepotrebujú pomoc)